Organik ve inorganik kökenli tüm katı atıklar, Basalia ana kültürü ile karıştırılarak biyo reaktöre alınmakta ve Basalia Gazı oluşmaktadır. Tamamen atıktan elde edilen bu alternatif yenilebilir enerji kaynağı, mevcut atıktan enerji sistemlerine göre çok daha yüksek enerji değerine sahiptir.

Elde edilen gaz zehirli olmayıp herhangi bir filtrelemeye ihtiyaç duymamaktadır. Doğalgaz ile karıştırılarak direkt kullanılabileceği gibi ihtiyaca göre elektriğe çevrilerek de kullanılabilmektedir.

Basalia Gazı üretim esnasında stratejik ham madde olan Basalia Katısı™ da elde edilmektedir.