Döngüsel Yeni Nesil Malzeme faaliyet alanında; Basalia Biyo Döngü teknolojisi ile atıklardan nihai ürün olarak Basalia Nano Tozu ve nano Basalia PCC gibi çok değerli hammaddeler elde edilirken, Basalia Ana Kültürü’nden ise Basalia Biyo Polimeri elde edilmektedir.