7Cbasalia bozulan ve kirlenen toprağı temizleme ve döngüsel olarak sürdürülebilir kılma misyonu ile verimli ve temiz tarım için “toprak ıslahı” yapmaktadır. "Topraktan sofraya temiz ve verimli tarım" vizyonu ile toprağı islah ederek organik, erkenci, niş tarım yapılmasını ve buna bağlı endüstriyel tarım ve hayvancılığın gelişmesini hedeflemektedir.

       Toprak islahının ve uygulamasının amacı, her zaman bozulmuş, analizi yapılan toprağı optimum toprak yapısına dönüştürmektir.

Basalia Toprak Islahı uygulaması ile:

Her tür toprağın su tutma kapasitesi arttırılarak bitkinin kök bölgesinin sürekli nemli kalması sağlanır.

Toprakların filtresi arttırılarak, azot ve sair elementlerin toprak içerisinde tutulması ve dönüştürülmesi sağlanır. Kirli elementlerin yeraltı suyuna karışması önlenir.

Toprağın humus kapasitesi arttırılır. Bu sayede besin maddelerinin bitkiler tarafından daha iyi kullanılmasını sağlanır.

Bitkilerin bağışıklık kapasitesi arttırılarak her türlü hastalık ile mücadelesinde koruyucu etki oluşturulur.

Islah edilen topraklarda herhangi bir gübre kullanımına ihtiyaç kalmaz. Bu sayede temiz ve organik tarım yapma imkanı oluşur.

Zeminin kolay havalanmasını sağlanarak bitki köklerinin büyümesini teşvik edilir, su ve hava için gerekli hacmi yaratılır.

Basalia Toprak ıslahı bitki ile mikroorganizmalar arasında olması gereken simbiyotik ilişkinin kurulmasını sağlayarak oluşturduğu döngüsellik ile bu kapasitenin 3/3’ünün kullanılmasını sağlamakta, bu sayede verimi 3 katına çıkarmaktadır. Basalia Toprak Islahı uygulamaları 4 ana aşamadan oluşmaktadır (1-Analiz ve teşhis, 2-Toprak ıslahı ürünlerinin üretimi, 3-Saha uygulaması, 4-Takip ve kontrol).

Toprak Islahı Uygulamamız