Basalia Mikroorganizma Topluluğu 

Basalia ana kültürü; bilim insanı Ahmet Başal tarafından doğanın bozulan düzenini yeniden sağlamak amacıyla uzun yıllar boyunca seçim ve adaptasyon yoluyla geliştirilmiş, tehlikeli her türlü ortamda yaşama yeteneği kazandırılmış, yeni nesil akıllı ve eğitimli, zırhlı bir mikroorganizma topluluğudur.

Basalia ana kültüründeki fonksiyonel mikroorganizma gruplarının her birinin ayrı görevleri vardır. Her türlü elementi, sıvı ortam içerisinde keşfetmek, yakalamak, bağları kırmak, ayrıştırmak ve iyonize etmek için iş birliği içerisinde çalışmaktadırlar. 

Basalia ana kültürü telif hakları trade secret olarak korunmaktadır.

Baslia Biyo Döngü Teknolojisi

Basalia Biyo Döngü Teknolojisi, Basalia ana kültürünün özelliklerine göre kurgulanan, spesifik mühendislik tasarımlarına sahip entegre ve döngüsel proseslerden oluşan sıralı ve bütüncül reaksiyonlar zinciri ile enzim mühendisliği yapan biyo-nano teknolojidir.

Döngüsel proseslerden elde edilen stratejik ham maddeler ve girdi çıktı beklentilerine göre kurgulanan esnek, modüler prosesler ile hem entegre hem de modüler çözümler sunmaktadır.

Basalia döngüsel teknolojisinin telif hakları, yurtiçinde ve uluslararası alanda yapılan patent başvuruları ile korunmaktadır.

 

Basalia Biyo Döngü Teknolojisi 3 alanda faaliyet göstermektedir.

Basalia Biyo Döngü Teknolojisinin Çıktıları

Konvansiyonel Teknolojiler

Parçalı teknolojidir. Her atık türü için ayrı işlemler gerekir.

Yeni atıklar üretir.

Atık bertarafı esas alınır.

Elleçleme, ayırma, ön hazırlama gerekir.

Proseslerde çok miktarda kimyasal madde kullanılır.

Süreçler uzun zaman alır.

Genellikle inorganik katı atıklara çözüm sağlayamaz.

İdrokarbonları NOx ve SOx'y ihmal eder, CO2 yeryüzünde kalır.

Karbon yakalama için pahalı ve deneysel sistemlerdir.

Belirli özellikteki atık sular için arıtma yapar.

Arıtma sonucu çıkan su lineer bakış ile desarj limitlerindedir.

Atık sorunlarını gider ve maliyet yaratarak çözmeye çalışır.

Basalia Biyo Döngü Teknolojisi

Tüm atık grupları için bütüncül bir prosestir.

İşlem sırasında ve sonrasında hiçbir atık oluşmaz.

Atıkları ekonomik olarak yararlı çıktılara dönüştürür.

Elleçleme, ayırma, hazırlama ve depolamaya gerek yoktur.

Kendi enerjisini kendi üretir. Düşük enerji ile çalışır.

Kısa sürede süreçler tamamlanır.

İnorganik katı atıklar hidrojence zengin gaza ve stratejik hammaddeye dönüştürülür.

Tüm kirletici gazları bağlar ve CO2'i karbona dönüştürür.

Çok ekonomik bir karbon bağlama ve enerji geri kazanım teknolojisidir.

Her türlü atık suyu deiyonize suya dönüştürür.

Çıkış suyu yüksüz ve döngüsel olarak kullanılabilir.

Atık sorunlarını çözerken geri dönüşüm süresi kısa, gelir yaratan bir yatırım projesi haline getirmektir.

Basalia Biyo Döngü Teknolojisi Nasıl Çalışır ?