Süreçlerde, projelerde yatırımcı veya yüklenici konumunda değildir.

Kurduğu tüm proseslerinin sürdürülebilirliğinden sorumludur.

Basalia Biyo-Döngü proseslerinin mühendislik hizmetlerini kendi tasarlayarak kurulumunu sağlamaktadır.

Tüm projelerde kendini çözüm ortağı olarak konumlandıran 7Cbasalia gelir modelini 3 grup altında toplamaktadır.