Yerel yönetimlerle birlikte optimum lokasyonlarda kurulacak olan merkezi ve tamamlayıcı, entegre ve modüler Basalia Biyo Döngü Prosesleri ile, organik ve inorganik her formdaki atıklar ayrıştırılarak sıfır atık, sıfır emisyona dayalı Yeşil ve Döngüsel Şehirler oluşturulmasını hedefliyoruz. 

Bu sayede şehir, sürdürülebilir ve döngüsel olarak atıklarından kurtulurken “temiz toprak, temiz su ve temiz havaya” kavuşacak, aynı zamanda işbirliğinden elde edilecek ekonomik getirilerle, yerel yönetimin gelirleri artacak ve böylece şehirde yaşayanların yaşam ve refah kalitesi yükselecektir. Bu şekilde; yerel yönetimler ve şehirler kendi kendini finanse edebilen, sürdürülebilir ve döngüsel bir ekonomik yapıya kavuşacaktır.

 Basalia Yeşil ve Döngüsel Şehir Projesi, aynı zamanda şehrin refah seviyesini ve yaşam kalitesini artıran “bir çevre ve kalkınma projesidir.”

Yeşil ve Döngüsel şehirler oluştururken yerleşimlerin olduğu, atıkların biriktiği noktalara biyoreaktörler kurularak organik ve inorganik katı atıklardan yenilebilir enerji ( Basalia Gazı ™ ) ve Basalia Katısı™ elde edilecektir.

Basalia Gazı, doğalgaz şebekelerine ya da bir elektrik nakil hattına aktarılarak şehrin enerji ihtiyacı karşılanacaktır. Üretilen Basalia Katısı, atık suyun temizlenmesi gereken noktalara taşınarak döngüsel olarak kullanabilen temiz su elde edilecektir.

Bu temiz su, su şebekelerine aktarılarak şehrin tarım, sanayi, kullanım suyu gibi su kullanım ihtiyacını karşılayacaktır. Aynı zamanda kurulacak prosesler ile var olan akarsu ve denizleri de temizlemek mümkün olacaktır. Bu sayede şehrin ve bölgenin suyu temizlenmiş olacaktır.

Sanayi bölgelerine karbon bağlama ünitesi kurulumu yaparak Basalia Katısı ile baca gazı emisyonu tutulacak, böylece şehrin havası temizlenerek sıfır emisyon olacaktır.

Atık su temizleme ve karbon bağlama proseslerinde kullanılan ve fonksiyonunu tamamlayan Basalia Katısı ayrı bir reaktöre alınması ile yeniden enerji elde edilecek ve elde edilen Basalia Nano Tozunun döngüsel yeni nesil malzeme alanlarında kullanılması sağlanacaktır.

Tarım alanlarına uygulanacak Basalia Toprak Islahı prosesi ile toprak yenilenecek, tarım alanlarının verimliliği artarak temiz tarım yapılacaktır.

Yeşil ve döngüsel hale gelen şehrin havası, suyu, toprağı temiz olacaktır. Basalia Biyo Döngü Teknolojisi ile sıfır atık, sıfır emisyona dayalı şehre dönüşürken direkt ve indirekt çok yönlü çevre ve kalkınma etkileri olacaktır.

Direkt Etkileri

Tüm organik-inorganik atık sorunlarını çözmüş, "Toprağı-Havası-Suyu" temiz, doğal, döngüsel ve sürdürülebilir bir şehir oluşacaktır.

Direkt uygulama projeleriyle atıklarını yüksek ekonomik değere dönüştürmüş, huzurlu bir toplum, güçlü bir yerel yönetim olacaktır

Atıklar için daha önce yapılan harcamalardan yapılan tasarruf ile yerel yönetim bütçesinde gelir sinerjisi yaratılacaktır

Yenilebilir enerjide piyasaya göre yüksek fiyatlı ve alım garantili elektrik ve gaz satış imkanı oluşacaktır

Daha az fosil yakıt kullanan bir şehir olacaktır.

Yerel yönetim tarafından kurulacak olan Atık Varlık Fonu sayesinde şehrin bütününde sağlık, eğitim, çevre, inovasyon, altyapı gibi alanlara yatırımlar artacaktır

İndirekt Etkileri

Çok yönlü kaliteli kalkınma sağlanacaktır

Yaşanılır bir habitat ile gelen psiko-sosyal katma değerler

Daha çok insanın yaşamak, eğitim almak ve konut sahibi olmak isteyeceği bir şehir haline gelecektir

Artan emlak değerleri ve gelişen konut sektörü

Bir çevre ve kalkınma projesi olarak şehrin cazibesinin artmasıyla şehrin çekim ve vakum etkisi artacaktır

İnsanların tatil yapmak, ziyaret etmek isteyeceği şehirde turizm sektörü gelişecektir

İş kurma ve çalışma imkanlarının gelişmesi ile şehirde yeni nesil mal ve hizmet üretimleriyle kümelenmeler başlayacaktır

Refah ve yaşam kalitesi artacaktır

Yeşil ve Döngüsel Şehir Modeli Uygulaması