İhtiyaca göre saf, deiyonize suya kadar temizlenebilen proseste süreç dakikalar mertebesinde tamamlanmaktadır. Prosesin herhangi bir aşamasında atık oluşmamakta ve herhangi bir kimyasal kullanılmamaktadır. %100 geri kazanım ile döngüsel, yüksüz su elde edilmektedir.

Atık su temizlenirken Basalia Katısı™ kullanılmaktadır. Suyun kirlilik seviyesi ve su ile bağ kuran yapılara göre ihtiyaç doğrultusunda Basalia Gazı da kullanılabilmektedir.

Atık Sular