Global düzeyde sahip olduğumuz Basalia Biyo-Döngü Teknolojisi ile tüm çevre sorunlarını doğa dostu, sürdürülebilir, çevreci ve ekonomik bir şekilde çözme hedefiyle, farklı seviyelerde, (i) uluslararası kurumlar, (ii) hükümetler, (iii)yerel yönetimler, (iv)atık sahipleri, özel şirketler ve sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği yapıyoruz.

Eko-sisteme ve tüm insanlığa karşı sevgi, adalet, merhamet, paylaşım, birliktelik değerlerini benimseyerek, yürüttüğümüz iş birliği süreçlerinde de aynı değerler ile herkese ve tüm sektörlere eşit mesafede duruyoruz.