Yeşil ve Döngüsel Şehir | 7Cbasalia

Hedef: YEŞİL VE DÖNGÜSEL ŞEHİRLER KURMAK

Yerel Yönetimler ile iş birliği yaparak; şehrin organik ve inorganik “katı-sıvı-gaz” formundaki tüm sanayi, evsel ve tarımsal atıklarını, optimum lokasyonlarda kurulacak merkezi ve
tamamlayıcı esnek Basalia Biyo-Döngü Yeşil ve Döngüsel proseslerimizle ileri biyolojik olarak ayrıştırarak Yeşil ve Döngüsel Şehirler oluşturmak.

Yerel Yönetimler ile çözüm ortaklığı modelinde iş birliği yaparak; hem şehrin tüm atıklarını çevreye sorun olmaktan çıkarmak, hem de atıkları servete/ekonomiye dönüştürmek.
Basalia Biyo-Döngü Green City (Yeşil ve Döngüsel) Projemiz, aynı zamanda bir şehrin refah seviyesini ve yaşam kalitesini artıran çevre ve kalkınma projesidir.

7Cbasalia’nın yerel yönetimler ile çözüm ortaklığı şeklinde oluşturacağı iş birliği ile şehrin bir taraftan tüm atık sorunları çözülürken, diğer yandan yüksek ve temiz gaz/enerji, yeşil
izolasyon yapı ürünleri, kıymetli elementler, organik toprak düzenleyici elde edilerek yerel yönetime ekonomik faydalar da sağlanacaktır (gelir paylaşımı modeli).

Bu şekilde; yerel yönetim/şehir sürdürülebilir ve kendi kendini finanse edebilen bir yapıya kavuşacaktır.

BASALIA YEŞİL ŞEHİR MODELİ

Yerel yönetimlerle birlikte optimum lokasyonlarda kurulacak olan merkezi ve tamamlayıcı, entegre ve modüler

Basalia Biyo-Döngü Prosesleri ile şehir, hem sürdürülebilir yeşil ve döngüsel “Temiz Toprak, Sıfır Atık ve Temiz Havaya kavuşacak”,

hem de iş birliğinden elde edilecek ekonomik getirilerle yerel yönetimin gelirleri artacak ve böylece şehirde yaşayanların yaşam ve refah kalitesi artacaktır.

YEŞİL VE DÖNGÜSEL ŞEHİR

Hedef; Yerel Yönetimlerin kuracakları Atık Varlık Fonları aracılığı ile şehrin tüm atıklarının ayrıştırılmasından
elde edilecek gelirlerin bir kısmının şehrin sakinlerine direkt ve endirekt gelir olarak aktarılmasıdır.

Bununla birlikte, Yerel Yönetimlerle iş birliği altında kurulacak proseslerden elde edilecek
Basalia Katısı (Siyah Altın / ham madde) ile aşağıdaki atık sorunlar da çözülecektir.

Şehirde bulunan tüm özel ve kamusal tesislerin atık suları modüler prosesler
(ATIK SU TEMİZLİĞİ PROSESİ) kurularak temizlenecektir (deiyonize su).
Deniz suyundan temiz su elde edilecek, kirli göletler ve nehirler de modüler
proseslerle temizlenecektir.

Şehirde bulunan tüm fabrikaların karbon emisyon sorunları da modüler baca gazı prosesleri
(KARBON BAĞLAMA PROSESİ) ile kökten çözülecektir.

Özetle; Yerel Yönetimlerle birlikte optimum lokasyonlarda kurulacak olan
merkezi ve tamamlayıcı, entegre ve modüler Basalia Biyo-Döngü Prosesleri ile
şehir, hem sürdürülebilir yeşil ve döngüsel “Temiz Toprak, Sıfır Atık ve
Temiz Havaya”
kavuşacak, hem de iş birliğinden elde edilecek ekonomik
getirilerle yerel yönetimin gelirleri artacak ve böylece şehirde yaşayanların
yaşam ve refah kalitesi artacaktır.

BASALIA YEŞİL VE DÖNGÜSEL ŞEHİR PROJE UYGULAMASI