Proje Geliştirme | 7Cbasalia

7Cbasalia Merkez Proje Geliştirme Bölümü;

Atık sahiplerinin organik ve inorganik kökenli, katı, sıvı ve gaz atıklarının içeriğine,
önceden birikmiş olan stok ve günlük olarak çıkan atık miktarlarına ve de çıktı beklentilerine
göre optimum düzeyde çevreci ve ekonomik bir proje ve proses dizaynı yapmaktadır.

ATIK SORUNLARINIZI NASIL ÇÖZÜYORUZ?

Basalia Prosesleri ile ilgili sunduğumuz atık çözümleri, “biyo-teknolojik” çözümlerdir. Dolayısıyla, optimum düzeyde çevreci ve
ekonomik proses çözümlerini sunabilmemiz için, başlangıç aşamasında atıklarla ilgili ön testler ve analizler yapılmaktadır.

7Cbasalia, atık sahiplerinin sorunlarını aşağıdaki 3 aşamalı süreç yönetimine göre çözmektedir:

Proses Mühendislik ve Kurulumu

PROSES MÜHENDİSLİĞİ VE
TESİS KURULUMU

7Cbasalia, tüm entegre ve modüler Basalia Proseslerini, Merkez Proje Geliştirme Bölümü ve Basalia Endüstri iş birliğinde ilgili ülkedeki lokal şirketi üzerinden hayata geçirmektedir.

Merkez Proje Geliştirme Bölümü, test aşamasından itibaren süreci yöneterek proje geliştirme ve fizibilite süreçlerini tamamlamakta, daha sonra atık proje sahipleri ve çözüm ortakları ile Ticari iş birliği ve Basalia Uygulama Proje Sözleşmesi yapmaktadır.

Bu aşamadan sonra; tesis üretimi, kurulumu ve kurulum sonrası takibi ve sürdürülebilirliği de Basalia Endüstri tarafından yürütülmektedir.

ATIK SORUNLARINA ALTERNATİF PROSES VE PROJE DİZAYNLARI

7Cbasalia, organik ve inorganik kökenli tüm “katı-sıvı-gaz” formundaki atık sorunlarını “Sıfır Atık & Sıfır Emisyon” prensibi ile çevreci ve ekonomik olarak çözerken, atık sorununa ve atık sahibinin çıktı beklentilerine göre optimum proses ve proje dizaynı yapmaktadır.

Yeşil ve Döngüsel Şehir Yeşil ve Döngüsel Şehir Basalia Projesi (entegre-bütüncül)

Entegre ve bütüncül Green City Basalia Prosesi ile tüm organik ve inorganik kökenli “katı-sıvı-gaz” formundaki atıklar Sıfır Atık & Sıfır Emisyon prensibi ile çözülürken, prosesten “gaz eldesi + atık su temizliği + karbon bağlama + element eldesi/izolasyon ham maddesi” çıktıları elde edilmektedir.

Atık Su Prosesi ve Karbon Bağlama Atık Su Prosesi ve Karbon Bağlama Prosesi (modüler)

Modüler olarak ayrı ayrı şekilde talebe bağlı olarak ilgili fabrika/tesise veya bölgeye;

Atık Su Temizliği Prosesi: Atık Su Temizliği Prosesi sonucunda elde edilen deiyonize (temiz) su, proje/proses sahibinin tercihine göre “proses (kullanım) + içme + tarımsal su” olarak kullanılabilir.

Karbon Bağlama Prosesi Tesisin baca gazı (karbon emisyonları) sorununu çözmek için Karbon Bağlama Prosesi kurulur.