Basalia Biyo Döngü Teknolojisi | 7Cbasalia

Organik ve inorganik kökenli “Katı – Sıvı - Gaz” formundaki tüm atıkları/materyalleri, sıralı ve bütüncül reaksiyonlar zinciri ile entegre ve modüler proseslerle “Sıfır Atık & Sıfır Emisyon” prensibiyle ayrıştıran ve sonucunda prosesin girdisi olan tüm bu atıkları/materyalleri, çevre dostu ve ekonomik açıdan da faydalı çıktılara dönüştüren yeni nesil Yeşil ve Döngüsel bir biyoteknolojidir.

BASALIA BİYO-DÖNGÜ TEKNOLOJİSİNİN
FAYDALI ÇIKTILARINDAN BAZILARI

Konvansiyonel teknolojilerle bozulan “Toprak- Hava-Su” dengesini,
BASALIA ile döngüsel olarak yeniden kurmaya ve sürdürülebilir, ekolojik bir yapıya kavuşturmaya dayalıdır.

BASALIA
ANA KÜLTÜRÜ

Keşfedici 158
Fonksiyonel Yapılı
Mikroorganizma
Topluluğu
Tutucu Ayrıştırıcı
Parçalayıcı
Bağ Kırıcı
İyonize Edici

Periyodik cetvelde tanımlı elementlerle mücadele etme ve tehlikeli her türlü ortamda yaşama yeteneği kazandırılmış, seleksiyon ve adaptasyonla mutasyona uğratılmış, yeni nesil akıllı ve eğitimli zırhlı bir mikro-organizma topluluğudur.

Organik ve inorganik kökenli tüm "KATI, SIVI, GAZ" formundaki atıklarda bulunan ve kuvvetli bağlarla birbirine bağlı bileşiklerin bağlarını kırarak, ayrıştırarak tamamen iyonlaştırırken, aynı zamanda adsorpsiyon (tutucu) yapıcı, hidrokarbon ve hidrojene dönüştürücü özelliklere sahiptir.

Keşfedici, ayrıştırıcı-parçalayıcı, bağ kırıcı, iyonize edici ve tutucu olarak adlandıracağımız 3 ana mikro-organizma grubundan oluşmakta ve bünyesinde 158 fonksiyonel yapı bulunmaktadır.

ORGANİK ATIKLAR
İNORGANİK ATIKLAR

BASALIA BİYO-DÖNGÜ
TEKNOLOJİSİ SIFIR ATIK
SIFIR EMİSYON

BASALIA VE BASALIA BİYO-DÖNGÜ TEKNOLOJİSİ

BASALIA BİYOTEKNOLOJİ FARKI NEDİR?

Basalia Biyo-Döngü Teknolojisi; bilinen en güçlü biyo-ayrıştırıcı, çözücü, poli-iyonize edici ve bağ kırıcıdır.
Organik ve inorganik kökenli katı-sıvı-gaz formundaki atıkları/materyalleri, biyokimyasal ve fiziksel reaksiyonlarla poli-iyonize etmekte, güçlü bileşik bağlarla bağlı yapıların (elementlerin) bağlarını düşük aktivasyon enerjisi ile kırmaktadır.

Basalia Biyo-Döngü Teknolojisi; organik ve inorganik kökenli katı–sıvı atıkların eş zamanlı ayrıştırılması sırasında bilinen
en güçlü ve en temiz hidrojence zengin gaz üreten biyoteknolojidir.

  • Birim atıktan gaz/enerji eldesi, konvansiyonel teknolojilere göre çok daha fazladır.
  • İnorganik “katı ve sıvı atıklardan” hidrojence zengin gaz/enerji elde edilmektedir.
  • Kilokalori olarak oldukça zengin hidrokarbon kokteyli ve hidrojence zengin gaz üretmektedir.

Konvansiyonel Atık Teknolojileri

Basalia Biyo-Döngü Teknolojisi